Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 25/18

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O STICANJU DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Federacije BiH

broj 30/18

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA REBALANS PLANA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA AUTOCESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. MOSTAR ZA 2017. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA AUTOCESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. MOSTAR ZA 2018. GODINU
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 16/18

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI NAZIVA ULICE, ODNOSNO PREIMENOVANJU ULICE NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OSNIVANJE OSNOVNE ŠKOLE "MAARIF PRIMARY SCHOOL" (OSNOVNA ŠKOLA "MAARIF")
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZNOSIMA NOVČANIH PODSTICAJA, MINIMALNIM USLOVIMA ZA POČETAK PROIZVODNJE, MINIMALNIM USLOVIMA ZA INVESTIRANJE I ROKOVIMA PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA 2018. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O VISINI KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN PROSJEČNE NETO PLAĆE OSTVARENE U KANTONU SARAJEVO U 2017. GODINI
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU PARTICIPACIJE CIJENA USLUGA, UPISNINA I DRUGIH TROŠKOVA STUDIJA UNIVERZITETA U SARAJEVU, TE FAKULTETA I AKADEMIJA U NJEGOVOM SASTAVU

Međunarodni ugovori

broj 2/18

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA O SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U TRAŽENJU NESTALIH LICA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE O PROVOĐENJU SPORAZUMA IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE I BOSNE I HERCEGOVINE O READMISIJI LICA KOJA BORAVE BEZ DOZVOLA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE ŠPANIJE O RAZMJENI I MEĐUSOBNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU NOTA SPORAZUMA O DONACIJI OPREME ZA SIGURNOSNE PROVJERE IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU DRŽAVNOG PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA 2016. GODINU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA, I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VIJEĆA MINISTARA BIH

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!