Međunarodni ugovori, broj 1/19

MEMORANDUM


O RAZUMIJEVANJU O SARADNJI U OBLASTI MEDIJA IZMEĐU MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE I UREDA ZA INFORMIRANJE DRŽAVNOG VIJEĆA NARODNE REPUBLIKE KINE

Član 1.


Strane podstiču komunikaciju i međusobne posjete državnih medijskih agencija, kao i razmjenu iskustava i stavova u pogledu medijske politike, regulative i planiranja razvoja.

Član 2.


Strane aktivno sarađuju u programima razmjene između medijskih organizacija dviju država, uključujući razmjenu programa i vijesti, programe zajedničkih prijenosa i uzajamne posjete, te podstiču veću zastupljenost njihovih ekonomskih, kulturnih i društvenih vijesti i drugih događaja u svojim masovnim medijima.

Član 3.


Strane rade na uspostavljanju mehanizma za podsticanje saradnje i razmjene između štampe, izdavaštva, emitiranja, filma i televizije.

Član 4.


Strane podstiču održavanje seminara i radionica u vezi sa primjenom novih medija uz učešće glavnih medijskih organizacija dviju država.

Član 5.


Strane rade na uspostavljanju mehanizma za pružanje neophodne pomoći dopisnicima u vezi sa aktivnostima njihovog izvještavanja.

Član 6.


Strane su saglasne da jedna drugoj šalju svoje delegacije naizmjenično svake druge godine. Posjete će se obavljati u terminu koji bude prihvatljiv za obje Strane u trajanju od najviše 10 dana. Delegacije će činiti državni službenici i osobe iz oblasti medija.

Član 7.


Itinerer posjeta, uključujući vremenski raspored i broj članova delegacije, ugovara se na inicijativu Strane koja prima posjetu, uzimajući u obzir prijedlog Strane koja vrši posjetu. Strana koja prima posjetu pobrinut će se za smještaj i osnovne troškove delegacije u posjeti. Međutim, za troškove međunarodnih avionskih putovanja, kao i za lične troškove, odgovorna je isključivo delegacija koja vrši posjetu.

Član 8.


Svaka Strana može zatražiti u pisanom obliku izmjenu ili dopunu ovog Memoranduma o razumijevanju. Svaka izmjena ili dopuna koju dogovore obje Strane dostavlja se u pisanoj formi i čini dio ovog Memoranduma. Takve izmjene ili dopune stupaju na snagu na dan koji odrede obje Strane.

Član 9.


Memorandum o razumijevanju stupa na snagu danom potpisivanja i ostaje na snazi pet godina. U slučaju da bilo koja od Strana ima namjeru raskinuti ovaj Memorandum, o tome obavještava drugu Stranu najmanje tri mjeseca prije isteka ovog Memoranduma putem pisanog obavještenja.

U slučaju raskida, odredbe ovog Memoranduma ostaju na snazi u pogledu aktivnosti saradnje čija je realizacija započeta u skladu sa ovim Memorandumom, ali nije završena u vrijeme njegovog prestanka.

Član 10.


Sačinjeno u Sarajevu dana 17.04.2019. godine u dva originalna primjerka na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini (bosanskom, hrvatskom, srpskom), kineskom i engleskom jeziku. U slučaju neslaganja mjerodavna je verzija na engleskom jeziku.

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i HercegovineUred za informiranje Državnog vijeća Narodne Republike Kine


Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!